Ostrzeżenie Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK
 

Regulamin

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM GLASSTIME.PL

-REGULAMIN-


Sklep Internetowy GlassTime.pl działający pod adresem http://GlassTime.pl jest platformą prowadzoną przez:

MyGlass Wałuszko Piotr
ul. Pochyła 10/1
53-212 Wrocław
NIP: 898-187-18-84
REGON: 020826581

biuro@GlassTime.pl
tel./fax: (+48) 71 359 30 48
tel./fax: (+48) 71 349 74 44
tel. kom.: (+48) 513 480 280

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://GlassTime.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego GlassTime.pl podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym GlassTime.pl.

3. Sklep GlassTime.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

4. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

5. Sklep GlassTime.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w sklepie.

6. Sklep Internetowy GlassTime.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 2.
Ceny towarów


1. Sklep Internetowy GlassTime.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://GlassTime.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny w Sklepie Internetowym GlassTime.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego GlassTime.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://GlassTime.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy GlassTime.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

  • osobiście w punkcie firmy MyGlass Wałuszko Piotr we Wrocławiu 54-135 ul. Rękodzielnicza 14 :: Jak trafić do GlassTime.pl ::
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej Siódemka lub pracownik Poczty Polskiej S.A.
  • przelewem elektronicznym, bankowym lub za pośrednictwem systemu Dotpay.pl (za pomocą kart kredytowych i płatności z banków) potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
  • W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

2. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

  • Nazwa banku: mBank
  • Numer konta: 53 1140 2017 0000 4202 1292 0193
  • Tytuł przelewu: Zapłata za …(nr zamówienia + data)

3. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem lub za pośrednictwem systemu dotpay.pl.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych dla towarów, które są dostępne w magazynie.

5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

§ 4.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy GlassTime.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem firmy MyGlass Wałuszko Piotr tel./fax: (+48) 71 359 30 48, tel./fax:(+48) 71 349 74 44, tel. kom. (+48) 513 480 280, e-mail: biuro@GlassTime.pl

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać :: tutaj :: i przesłać wraz z reklamowanym towarem do siedziby firmy.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy GlassTime.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy GlassTime.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie spisania ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

§ 5.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 10 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar.

2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt GlassTime.pl za pośrednictwem firmy kurierskiej. GlassTime.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

§ 6.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym GlassTime.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W tym celu administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym GlassTime.pl. Zgodnie z ww. ustawą przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego GlassTime.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu skasowania danych prosimy o kontakt.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego GlassTime.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego GlassTime.pl. nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym GlassTime.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym GlassTime.pl

4. Sklep Internetowy GlassTime.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.08.2009.

7. Sklep Internetowy GlassTime.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://GlassTime.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.